V kandidatuře do krajských voleb 2020 mě podporují tyto osobnosti (seznam zde).

..................................................................

Pavla Tomicová a Ondřej Malý
, herci
/srpen 2018/
Anet Maclovou známe již mnoho let a moc si ji vážíme za to, co všechno dosud pro naše město udělala. Má naši plnou důvěru a fandíme jí i lidem, se kterými usiluje o dobro pro Hradec.

Ing. Michaela Šojdrová, europoslankyně za KDU-ČSL 
/25. 8. 2017/
V politice je třeba mít vize, jasné hodnoty a pracovité lidi, protože jak říkal Josef Lux: "Budoucnost si musíme odpracovat." Snít nestačí. Naše česká politika potřebuje lidi, kteří jsou schopní a také důvěryhodní. Najdete je na kandidátce KDU-ČSL. Kromě Pavla Bělobrádka můžete volit také Anetu Maclovou. Její práci znáte již z radnice a víte, že se na ni můžete spolehnout. K otázkám sociální politiky a potřebám každého člověka, přistupujeme my ženy s přirozenou vnímavostí a zodpovědností. Ženy v politice zatím chybí a vy to můžete změnit. Přeji nám všem dobrou volbu. 

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, předseda KDU-ČSL, vicepremiér, poslanec PČR 
/28. 5. 2014/
Annu Maclovou znám jako slušnou a pracovitou ženu, která pozorně naslouchá lidem a snaží se pomáhat jim řešit jejich problémy. To ukázala už jako ředitelka hradecké charity a svým hodnotám zůstala věrná i po vstupu do politiky, kterou chápe jako službu. Rozumí občanům a oni rozumějí jí. O tom ostatně nejlépe svědčí i to, že jak do zastupitelstva města Hradce Králové, tak do toho krajského se dostala díky preferenčním hlasům. Jsem si jistý, že má všechny předpoklady být dobrou senátorkou, která v duchu svého hesla: "Pokud chceš měnit svět, musíš se o to přičinit", bude poctivě a s plným nasazením zastupovat občany Královéhradeckého kraje v horní komoře. Anička má moji plnou podporu!

Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství  
/19. 8. 2014/
Anna Maclová, ač nestraník, je svým přístupem k životu a svými aktivitami hodně blízká směřování KDU-ČSL a jsem rád, že za nás úspěšně kandidovala i v minulosti. Snaží se věci propojovat a spolupráci navázala s některými našimi poslanci, kteří se na ni mohou kdykoliv obrátit pro odbornou radu nebo zkušenost zejména z oblasti sociální. Rád ji nyní podporuji do Senátu, kam může přenést své poznatky přímo z praxe.“ 

Mgr. Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR, ředitelka Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ o.p.s.
/1. 8. 2014/
Aneta celý život pracuje pro lidi. Neváhá nasadit sílu i energii tam, kde se děje bezpráví, přítrž, jde do boje za lidská práva s rozumem a srdcem. Přála bych českému Senátu další ženu, člověka, političku, která přinese svěží vítr do nejvyšší politiky, protože je a zůstane spojena s lidmi a jejich potřebami. Vím, že má odvahu, kterou by ji mohli muži závidět. Se svým manželem Petrem prošli jednou z nejtěžších životních zkoušek a jejich posílená láska a vzájemná podpora je pro Anetu významný osudový motor, díky němuž, a o to významněji, rozdává lidem kolem sebe. Jsem si jistá, že Aneta bude vhodný reprezentant do vysoké zodpovědné politiky a její přítomnost zde přispěje k větší součinnosti obou parlamentních komor. Bude mi velkou ctí s touto dámou spolupracovat.
     
MUDr. Zuzana Roithová, místopředsedkyně KDU-ČSL
/7. 8. 2014/
Annu Maclovou jsem poznala už před mnoha lety při své europoslanecké návštěvě Domova pro matky s dětmi v Hradci Králové, o jehož vznik se velkou měrou zasloužila. Byla tehdy ředitelkou Oblastní charity Hradec Králové. Velice si jí vážím pro její cílevědomost, obětavost a odborné znalosti, které jsou klíčem k její tolik úspěšné práci pro nejpotřebnější. Anna má srdce a pevný charakter, o kterém není pochyb. Poctivě slouží i lidem v Hradci Králové také jako náměstkyně primátora. Má letitou praxi v sociálních a zdravotních službách a zkušenosti z komunální politiky. Právě takové lidi naše země potřebuje mít i v senátu - tedy politiky zkušené, odborně zdatné, o kterých ovšem není pochyb, že budou sloužit lidem a nikoli svým soukromým zájmům. Vím, že Anna Maclová by jako senátorka díky své pracovitosti vykonala navíc mnoho další užitečné práce pro občany i z Hradecka, jehož potřeby tak dobře zná. Jsem přesvědčena, že Anna je tou nejlepší volbou.
 
PhDr. Pavel Horák, Ph.D., ředitel Českého chlapeckého sboru Boni pueri
/3. 8. 2014/
Je dobře, když do politiky konečně zas míří opravdové osobnosti. Podporuji do Senátu kandidaturu paní Anny Maclové, protože je pro mne svými dosavadními postoji a činy pokračováním statečných postojů masarykovských a jeho myšlenky, že bez osobní odvahy a odpovědnosti nelze dělat politiku opravdovou demokratickou a lidovou. Věřím, že pokud budeme volit takové osobnosti, jakou je pro mne Anna Maclová, přinese to do naší země nejen prosperitu, ale také tolik potřebnou politickou kulturu.
 
Mgr. Jan Filip, kapelník skupiny Kantoři 
/25. 8. 2014/
Ing. Anetu Maclovou znám řadu let jako velice obětavou, ochotnou a schopnou dámu, jejíž charitativní činnost je příkladná. Proto ji budu podporovat.
 
PhDr. Jiří Němeček, předseda Společnosti ochránců památek a bývalý ředitel Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína
/26. 5. 2014/
Inženýrka Anna Maclová je pro mne vzorem člověka s otevřeným srdcem pro každého člověka, nevyjímaje lidi, kteří se ocitli na sociálním dně naší společnosti. Poznal jsem ji v době, kdy vykonávala funkci ředitelky Oblastní charity v Hradci Králové a přesvědčil se o jejích organizačních schopnostech a pracovitosti. Vždy hýřila nápady, jak pomoci těm, kteří bez podpory druhých nemohli najít cestu z životní krize. Jsem hrdý na to, že jsem ji před lety přesvědčil, aby vstoupila do komunální politiky. Dnes je náměstkyní primátora a její plné nasazení v oblastech školství a sociálních věcí je příkladné. Tak si představuji politika. Pracovat pro druhé, a ne pro svůj vlastní prospěch. Také na rozdíl od druhých politiků se nikdy nechlubila svými zásluhami. Dnes již téměř nikdo neví, že to byla ona, společně s dnešním kardinálem Dominikem Dukou, kdo jako první u nás zorganizoval s Biskupským gymnáziem dnes již rozšířenou Tříkrálovou sbírku. Přesto se prvenstvím neprávem pyšní Olomouc. Jsem velmi rád, že paní inženýrka bude kandidovat v senátních volbách. S čistým svědomím budu přesvědčovat své příbuzné a známé, aby jí dali svůj hlas.

MUDr. Zdeněk Fink, primátor Hradce Králové
/4. 8. 2014/ 
Annu Maclovou znám lépe až poslední 4 roky, kdy jsem s ní v kontaktu jako s koaliční zastupitelkou a později i  jako mou náměstkyni. Vím, že už před tím je za ní velmi dobrá mnohaletá  práce v sociální oblasti. Poznal jsem ji jako  naprosto korektní a spolehlivou spolupracovnici, poctivou do nejhlubších záhybů její duše. Fascinuje mě na ní také znalost mnoha cizích jazyků. Myslím, že v senátu  bude dobrou protiváhou zde uloženým politickým důchodcům a všem, kterým jde jen o osobní zviditelnění nebo prospěch.  
   
Ing. Vladimír Derner, zastupitel Královéhradeckého kraje za KDU-ČSL a předseda Výboru kontrolního
/27. 5. 2014/
Mám dost dobrých důvodů, abych Ing. Annu Maclovou ocenil nejen jako kvalifikovaného a schopného odborníka. Má hlavně vlastnosti, bez kterých si poctivou politiku nelze představit. Skutečný zájem o lidi, zvláště ty potřebné a velké nasazení pro vytváření společného dobra. Aneta patří k lidem, kterým můžete věřit a na které se můžete spolehnout.
 
Ing. Miroslav Uchytil, starosta města Chlumec nad Cidlinou
/28. 7. 2014/ 
Jestli má Senát konečně nalézt svoje místo na slunci, musí v něm fungovat lidé, kteří něco umějí a mají tzv. "tah na branku". A já jsem přesvědčen, že paní Ing. Anna Maclová toto pro mě nejdůležitější kritérium splňuje na sto procent. Její obrovský a dlouholetý výkon v sociální oblasti mluví sám za sebe.

Ing. Michal Derner, stavební technik
/18. 8. 2014/
Můj hlas do senátu patří Anně (Anetě) Maclové. Svou dlouholetou prací v Oblastní charitě Hradec Králové nám paní Ing. Maclová na vlastním příkladu ukázala, že starost o svého bližního (nikoli jen svého blízkého) je důležitou a nezastupitelnou součástí každodenního života lidské společnosti. A jako ředitelka oblastní charity také dokázala, že i její manažerské schopnosti mají (vysokou) hodnotu. I přesto, že v posledních letech působí na magistrátu v Hradci Králové ve vysoké politické funkci, zůstává i nadále „člověčí a normální“. A takové osobnosti v naší nejvyšší politice chybí.

Pokud půjdete na podzim ke komunálním volbám odevzdat svůj hlas kandidátům do vašeho místního zastupitelstva (já věřím, že většinou ano), všimněte si, že ve volební místnosti stojí také urna pro hlasovací lístky do senátu. A jestli říkáte, že není z čeho vybírat, tak jsem Vám, myslím, právě trochu napověděl. I Váš hlas do senátu může patřit paní Ing. Anně (Anetě) Maclové. 

MUDr. Eduard Havel, Ph.D., vedoucí lékař intenzivní péče Chirurgické kliniky FN Hradec Králové, předseda Okresního sdružení České lékařské komory v Hradci Králové
/17. 9. 2014/
Ing. Anna Maclová mě svou mnohaletou prací přesvědčila o tom, že nachází životní realizaci v práci pro druhé. Činí tak s velkým osobním nasazením a notnou dávkou invence. Nebojí se velkých změn a přijímá odpovědnost za to, co dělá. Podpořím ji ve volbách do Senátu a přeji jí kromě neutuchající pracovitosti též moudrost, rozvahu a umění v rozpoznávání dobra a zla, čehož jí bude nejen v práci senátorské potřeba.