KDU.breadcrumbs.homeAktuálně 2014 Kdo je Anna (Aneta) Maclová
Zpět

Kdo je Anna (Aneta) Maclová

Přidáno 1. 10. 2014
Ilustrační foto
Anna, které říkají Aneta, žije v Hradci Králové od svých 27 let. Narodila se v Trenčíně, ale podstatnou část svého mládí prožila na moravsko-slovenském pomezí v Novém Městě nad Váhem. Vystudovala Obchodní fakultu Vysoké školy ekonomické a základy žurnalistiky na Filosofické fakultě University Komenského v Bratislavě. Krátce po skončení studií se vdala a přistěhovala se do Hradce Králové za manželem Petrem, kde žije i se syny Ondřejem a Tadeášem. Nějaký čas pracovala v podniku Československé hudební nástroje, později ve Středisku amatérské kultury Impuls, kde mimo jiné měla příležitost rozvíjet i svoji velkou zálibu ve fotografování. 

V roce 1997 navštívila komunitu, ve které lidé bez domova, pod vedením faráře Mariána Kuffy, pracují a pečují o nemocné. To bylo osudové setkání, které v ní způsobilo životní zlom. Svůj život posléze zasvětila charitě. V pozici ředitelky čtrnáct let rozvíjela oblastní charitu v Hradci Králové. Za jejího působení dostal zcela novou tvář původní azylový dům pro muže, dnes Dům Matky Terezy – středisko sociálních služeb pro lidi bez domova. Dále vznikl Domov pro matky s dětmi (vše odstartovala Tříkrálová sbírka ještě v lednu 1999), souběžně také Poradna pro lidi v tísni; v roce 2004 Středisko rané péče Sluníčko a v roce 2006 Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím. Proměnami prošla i domácí péče, která dnes funguje v úzké spolupráci dvou středisek – Charitní ošetřovatelské a Charitní pečovatelské služby; založen byl Kruh dobrovolníků, realizována byla celá řada vzdělávacích programů a dalších aktivit.
 
Anna (Aneta) říká, že život je služba. Vysvětluje: „Měla jsem příležitost sdílet stovky nelehkých životních příběhů. Jako rodina jsme rovněž prošli mnoha zkouškami, včetně úmrtí syna Mariánka. Pochopila jsem postupně, co je obsahem slova CHARITA. Učila jsem se ji žít, učila jsem se, co je to mít otevřené srdce a jak unést náročnost těchto vztahů. Bylo také potřeba nastavit různá pravidla, zajistit finance. Využila jsem své ekonomické vzdělání a z organizace s 27 zaměstnanci a rozpočtem kolem 6 milionů jsme spolu s kolegy vybudovali organizaci s více než 100 zaměstnanci a rozpočtem téměř 40 milionů. Zavedli jsme standardy kvality a zrealizovali jsme i několik projektů s podporou EU včetně mezinárodní spolupráce.
 
Za práci v Charitě obdržela v r. 2007 papežské ocenění „Pro Ecclesia et Pontifice“. 17. listopadu 2011, u příležitosti oslav státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, jí byla udělena Svatováclavská medaile. Vedle svého manžela Petra je spoluautorkou fotografické knihy Hosté na zemi – sociální dokument.