KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Názory 2020 Odlehčovací služba - proč ta náhlá změna?
Zpět

Odlehčovací služba - proč ta náhlá změna?

Přidáno 3. 9. 2020
Ilustrační foto

Nesouhlasím s tím, že chce město Hradec Králové vytvořit zapsaný ústav a dosavadnímu zkušenému poskytovateli odlehčovací služby (Domov Arreta o.p.s) znemožnit další fungování. Stávající prostory jsou skutečně nevyhovující.

V roce 2015 jsem jako náměstkyně primátora iniciovala výstavbu nového objektu pro poskytování odlehčovací služby. Toto řešení přinese občanům nejenom zkvalitnění služby v příjemném bezbariérovém prostředí, ale také navýší kapacitu.

Tuto službu začala poskytovat nezisková organizace Senior Centrum, dnes Domov Arreta, v Penzionu pro důchodce v Jungmannově ulici v roce 2005. Právě tehdejší ředitelka paní Šejvlová vyvolala jednání ohledně jiných bezbariérových prostor, splnila požadavky města - poskytovatel rozšířil cílovou skupinu a změnil název. Po celou dobu se zdarma podílel na připomínkování projektové dokumentace. V komunitních plánech rozvoje sociálních služeb, řádně schválených zastupitelstvem města, po celou dobu vystupuje jako předpokládaný partner projektu.

Nesouhlasím proto s náhlou změnou, kdy město plánuje vytvořit zapsaný ústav a dosavadnímu zkušenému poskytovateli vlastně znemožnit další fungování. Stávající prostory jsou skutečně nevyhovující. Co tímto rozhodnutím město sleduje? 
A. Maclová