Zpět

Zkus Kuks

Přidáno 12. 8. 2020
Ilustrační foto

Nejenom Braunův Betlém, ale i jedinečný barokní komplex v obci Kuks založený Františkem Antonínem Šporkem patří k těm nejcennějším památkám Královéhradeckého kraje.

Vznikal na přelomu 17. a 18. století. Majestátní špitál s kostelem Nejsvětější Trojice a rodinnou kryptou, s přilehlou zahradou s desítkami barokních soch. I přes pochybnosti o léčivosti zdejších pramenů, byl Kuks, jako lázeňské město, před 300 lety oblíbením místem pro setkání evropské smetánky i centrem kultury.

Špitál nabízel seniorům zdarma ubytování, stravu a zdravotní péči. Byla zde lékárna, nemocnice, knihovna, refektář, kuchyně, jídelna, kanceláře a místnosti pro hosty. V kouzelné apatyce se dozvíte mnoho zajímavostí z oboru farmacie, uvidíte Tanec smrti a můžete nahlédnout i do hraběcí hrobky.

Největší atrakcí Kuksu je soubor 24 žen vytvořených geniálním Matyášem Bernardem Braunem, které představují ctnosti a neřesti – dobré i špatné lidské vlastnosti. Ten doplňuje osm soch blahoslavenství a uprostřed Náboženství, andělé – blažené i žalostné smrti.

Připomínkou lázní je i kaskádové schodiště se sochami Tritonů, po němž tekla voda z kukských pramenů.  Po prohlídce celého areálu Kuksu můžete absolvovat cca 7 km dlouhou naučnou stezku Kuks – Betlém anebo západně od barokního areálu projít Křížovou cestu 21. století, která zde byla instalována v roce 2004.  Jedná se o soubor 15 soch od českých umělců tří generací. #tipnavylet #kralovehradeckykraj
A. Maclová