Zpět

Vrch Loreta

Přidáno 29. 7. 2020
Ilustrační foto

Tentokrát vás zvu na Jičínsko - na vycházku na vrch Loreta (425 m n.m.).

Z Jičína se sem dostanete po žluté značce přes obec Podhradí. Pojedete-li autem, zanechte ho v místní části Hlásná Lhota nebo ve vedlejší obci Křeliny. Na vrchol, kde se nachází barokní kaple Loreta, to není daleko. Kapli nechal postavit hrabě František Josef Šlik v roce 1694 podle návrhu předního francouzského architekta žijícího v Čechách Jana Baptisty Mathey. Ten potlačil vnější zdobnost kaple, pouze nad vstupní portál umístil kartuš se šlikovským erbem a pamětním nápisem o výstavbě kaple. Střechu pojal jako vyhlídkovou terasu s výhledem na Jičínsko i Krkonoše.

Loreta, která je chráněnou kulturní památkou, je společně s dalšími církevními památkami regionu součástí Mariánské zahrady, území o rozloze přes 100 km² se zajímavou historií, s barokní krajinnou kompozicí z přelomu 17. a 18. století, kdy zde působil hrabě František Josef Schlik.

Pokud chcete nahlédnout i dovnitř, v kapli se konají mše svaté každou první sobotu v měsíci od 9:00 (od května do října). V sobotu 15.8.2020 je zde mše svatá ve svátek Nanebevzetí P. Marie. #tipnavylet #kralovehradeckykraj 
A. Maclová