KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Názory 2020 Nejlepší podmínky, přesto vymíráme
Zpět

Nejlepší podmínky, přesto vymíráme

Přidáno 22. 6. 2020
Ilustrační foto

Královéhradecký kraj byl opakovaně vyhodnocen nejlepším místem pro život. Nabízí kvalitní podmínky téměř ve všech oblastech - uvedu alespoň zaměstnanost, školství, zdravotnictví, sociální služby a životní prostředí. Náš kraj se pyšní nádhernou přírodou, nabízí širokou škálu možností pro sport, kulturu a jiné formy trávení volného času, je hojně navštěvovaný turisty. Lidé se zde cítí bezpečně. Mohla bych jistě ve výčtu superlativů pokračovat.

Místo toho si ale kladu otázku. Čím to je, že náš kraj má ve srovnání s dalšími kraji nejstarší obyvatelstvo a je nejrychleji stárnoucí (umírá zde více lidí, než se rodí a obyvatel ubývá i přes rostoucí počet přistěhovalých, přicházejících za prací). Kraj systematicky a dlouhodobě realizuje prorodinnou politiku, je aktivním účastníkem celostátní platformy pro rodinu, je zapojen do projektu MPSV zaměřeného na podporu sladění pracovního a rodinného života, v současnosti realizuje již třetí krajskou koncepci rodinné politiky. V pracovní skupině při její přípravě jsme diskutovali o příčinách stávající situace, o opatřeních, která mají posílit postavení funkční rodiny a naplňovat její přirozené poslání.

Co tedy brání vyšší porodnosti? Vždyť máme ty nejlepší podmínky pro život!

A. Maclová