Zpět

Priority sociální

Přidáno 1. 9. 2016
Ilustrační foto

Královéhradecký kraj patří v hodnocení všech krajů dle ukazatelů vypovídajících o kvalitě podmínek pro život opakovaně k nejlepším. Přesto v něm žijí i lidé na okraji společnosti nebo ohroženi sociálním vyloučením.

K nejohroženějším skupinám patří senioři, děti, ženy samoživitelky, psychiatricky nemocní. Ale nejenom těm je určena síť sociálních služeb, která vzešla z dlouhodobého procesu komunitního plánování a je poměrně široká a různorodá. Je vhodné pokračovat v jejím rozvoji na základě pečlivého vyhodnocování potřeb obyvatel kraje s cílem podpory soudržnosti rodin. Při navyšování kapacit je důležité pamatovat na to, abychom ji v budoucnu udrželi i bez zapojení evropských dotací. Možnosti jejich čerpání budou postupně ubývat. V nadcházejícím období vnímám jako prioritní věnovat pozornost realizaci reformy psychiatrické péče a podpořit vznik center duševního zdraví, zvýšit dostupnost domácí hospicové péče na celém území kraje, usilovat o víceleté financování poskytovatelů sociálních služeb zařazených do sítě, podporovat navýšení kapacit sociálních bytů, věnovat zvýšenou pozornost seniorům a vytvářet podmínky pro jejich bezpečný, kvalitní a aktivní život nejlépe doma.

Anna Maclová
kandidátka Koalice pro Královéhradecký kraj