KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Komunální volby 2014 Proč jsem se rozhodla kandidovat do zastupitelstva Města Hradec Králové?
Zpět

Proč jsem se rozhodla kandidovat do zastupitelstva Města Hradec Králové?

Přidáno 18. 9. 2012
Ilustrační foto
/text ze září 2010/

 Své pozvání k účasti na kandidátce nově vzniklé koalice KDU-ČSL a SNK-ED DOMA V HRADCI jsem dlouho zvažovala, jelikož jsem jej nebrala vůbec formálně, navíc, jsem byla navržena do první pětky. I přes neúspěch KDU-ČSL v posledních parlamentních volbách si myslím, že tato strana, ač prochází dle mého názoru hlubokou krizí, má pořád co nabídnout a ve spektru politických stran by rozhodně neměla chybět. Navíc v koalici s SNK-ED jsou velice kvalitní a zkušení lidé.

V Hradci Králové žiji již přes 23 let, cítím se zde skutečně DOMA. V rámci práce v Impulsu jsem se podílela na kulturním dění města, ve funkci ředitelky Oblastní charity Hradec Králové se snažím již třináctým rokem prosazovat zájmy potřebných spoluobčanů v oblasti sociální a zdravotní. Za mého působení dostal novou tvář původní azylový dům pro muže – dnes Dům Matky Terezy – středisko sociálních služeb pro lidi bez domova, vznikl Domov pro matky s dětmi (proces byl odstartován Tříkrálovou sbírkou již v lednu 1999), souběžně vznikla také Poradna pro lidi v tísni, v roce 2004 Středisko rané péče Sluníčko a v roce 2006 Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím. Proměnami prošla i domácí péče, která dnes funguje v úzké spolupráci dvou středisek - Charitní ošetřovatelské a Charitní pečovatelské služby, vznikl Kruh dobrovolníků, vzdělávací programy a další aktivity.

Aktivně pracuji v procesu komunitního plánování jako manažerka pracovní skupiny pro seniory. Podílela jsem se na tvorbě plánů sociálních a souvisejících služeb a také na jejich realizaci. Není mi lhostejný život lidí, kteří se z různých důvodů ocitají v těžko řešitelných situacích, někdy až na ulici, bez domova, v osamění. Není mi lhostejný život seniorů a lidí se zdravotním postižením, kteří se mnohdy ocitají na okraji našeho zájmu, protože nemají sílu nebo schopnosti držet většinovou společností nastavený krok. Jako žena ve středním věku jsem si řekla, že tu energii, která mi je zatím přána, budu věnovat právě jim a snažit se hájit jejich práva a ve spolupráci se svými spolupracovníky a dobrovolníky a dalšími spřízněnými jim pomáhat a povzbuzovat je v jejich zplnomocňování a odpovědnosti za svůj život, v jejich realizaci, naplnění smyslu života. Mojí aktuální prioritou je zpracování a poté realizace koncepce sociálního bydlení v Hradci Králové.