KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality 2018 Co prospívá dětem se znevýhodněním
Zpět

Co prospívá dětem se znevýhodněním

Přidáno 25. 7. 2018
Ilustrační foto
U nás v kraji, listopad 2017

K významným osobnostem Královéhradeckého kraje, jejíž 150. výročí narození si právě připomínáme, patří Josef Zeman. Muž, narozen ve Smiřicích nad Labem, který se z pozice učitele vypracoval až na post inspektora prvorepublikového ministerstva školství a národní osvěty.

Josef Zeman se mimořádným způsobem zasloužil o rozvoj speciálního školství a speciální pedagogiky. A to je i díky němu v České republice, včetně našeho kraje, na velice vysoké úrovni.

Královéhradecký kraj má, tak jako i jiné kraje, povinnost zajistit vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Naším společným cílem je, aby každé dítě, které dostalo do vínku jisté znevýhodnění, díky všestranné podpoře rodiny a odborné pomoci pedagogů co nejvíce rozvinulo stránky své osobnosti rozhodné pro plnohodnotný a spokojený život v běžné komunitě a v kruhu svých blízkých. Je však potřeba velice citlivě přistupovat ke každému dítěti se znevýhodněním a nastavit individuální plán podpory jeho rozvoje, aby bylo do života co nejlépe vybaveno.

Ne pro každé dítě je vhodnou cestou společné vzdělávání se zdravými vrstevníky. Zvláště pokud nejsou v běžných školách vytvořené vhodné podmínky, odborná připravenost pedagogů na nový způsob výuky, zajištění kvalitních asistentů, speciálních pomůcek, výuka v menších kolektivech, bezbariérovost a další. Máme za sebou první rok společného vzdělávání. Nepřipravenost a nesystematičnost jednotlivých kroků se v praxi plně prokázala.

Ing. Anna Maclová (Koalice pro Královéhradecký kraj)